Američke banke – izazov za svjetsku ekonomiju

Pet najvećih američkih banaka nije usvojilo pravila koja im je naredio Kongres nakon financijske krize 2008. godine. Regulativa je trebala štititi širu ekonomiju ukoliko neka od banaka doživi krah.

Pet najvećih američkih banaka nije usvojilo pravila koja im je naredio Kongres nakon financijske krize 2008. godine. Regulativa je trebala štititi širu ekonomiju ukoliko neka od banaka doživi krah.