U patroli sa Vojskom Srbije na bugarskoj granici

Više od mjesec dana državne granice Srbije, zajedno sa graničnom policijom, čuva i vojska. Razlog je sprečavanje ilegalnog ulaska u zemlju, prije svega izbjeglica, kojima je balkanska ruta ka zapadnoj Evropi zatvorena. Odluke o angažovanju vojske na granicama, osim Srbije, donijelo je još nekoliko zemalja na balkanskoj ruti. Zoran Kosanović je bio u patroli sa […]