Hiljade blokiranih na Siciliji

Brojni su problemi sa kojima se suočavaju izbjeglice koje stižu u Italiju. Vlasti na Siciliji optužene su da su prevarom natjerale tražioce azila da potpišu dokumente kojima se odriču svojih prava. Advokati za ljudska prava kažu da su vlasti odbile zahtjeve hiljada ljudi koji sada nemaju gdje.

Brojni su problemi sa kojima se suočavaju izbjeglice koje stižu u Italiju. Vlasti na Siciliji optužene su da su prevarom natjerale tražioce azila da potpišu dokumente kojima se odriču svojih prava.

Advokati za ljudska prava kažu da su vlasti odbile zahtjeve hiljada ljudi koji sada nemaju gdje.