Sve više izbjeglica napušta kamp Idomeni

U kampu u Idomeniju situacija je trenutno mirna.Sedmoro povrijeđenih izbjeglica u nedjeljnom sukobu sa makedonskom policijom, pušteno je iz bolnice.Sve više izbjeglica odlučju da napuste ovaj kamp.Ukoliko ga sve izbjeglice, njih blizu 10.000, odmah odluče da napuste, grčke vlasti, kažu iz UNHCR-a, susrešće se s problemom smještaja.U Grčkoj se trenutno nalazi blizu 48.000 izbjeglica.