Srbija: Pomaci u političkom angažmanu žena

U političkom životu Srbije bitka za ravnopravnost spolova prisutna je više od dvije decenije. Borba nije gotova, ali su pomaci vidljivi. 

U političkom životu Srbije bitka za ravnopravnost spolova prisutna je više od dvije decenije. Borba nije gotova, ali su pomaci vidljivi.