Protiv nuklearnog otpada građani s obje strane Une

Jedno od spornih pitanja između BiH i Hrvatske je lokacija odlagališta nuklearnog otpada, koje Hrvatska želi da izgradi u opštini Dvor, uz samu granicu sa BiH. Dok mještani pograničnih sela negoduju, nadležni zavod iz Hrvatske uvjerava da odlagalište koje je ondje predvidio nacionalni program neće ugrožavati ljude ni životnu sredinu. O tome da li takav […]

Jedno od spornih pitanja između BiH i Hrvatske je lokacija odlagališta nuklearnog otpada, koje Hrvatska želi da izgradi u opštini Dvor, uz samu granicu sa BiH.

Dok mještani pograničnih sela negoduju, nadležni zavod iz Hrvatske uvjerava da odlagalište koje je ondje predvidio nacionalni program neće ugrožavati ljude ni životnu sredinu. O tome da li takav objekat može biti potpuno bezbjedan, stručnjaci iz dvije zemlje različito misle.