Glaukom najčešći uzrok sljepila

Glaukom, bolest očnog živca, najčešći je uzročnik sljepila u svijetu. Rizičnu grupu čine stariji od 40 s oboljelima u porodici. U toku je sedmica glaukoma, a cilj je osvijestiti građane i spriječiti tu bolest zbog koje je u svijetu vid izgubilo pet miliona ljudi.