Federacija BiH između dva zakona o radu

Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine da novi Zakon o radu stavi van snage i vrati ga u fazu predlaganja još nije objavljena u službenim novinama, pa se novi Zakon u praksi i dalje primjenjuje. No, pitanje je dana kada će Odluka i službeno biti objavljena, a Zakon prestati da važi. Novonastala situacija ne […]