Volonteri kao posljednje utočište humanosti

Izbjeglice koje su, tokom prošle godine, svakodnevno stizale na Lezbos u hiljadama, u posljednje vrijeme dolaze u mnogo manjem broju.Osim loših uslova za putovanje i pojačanih kontrola morske granice, razlog je i dogovor Ankare s Briselom o vraćanju izbjeglica u Tursku.Njihov prihvat na tom ostrvu pomogli su brojni volonteri i humanitarne organizacije, a često su […]