Izbjeglice ne žele napustiti kamp u Idomeniju

Grčka vlada i danas apeluje na izbjeglice u Idomeniju da napuste kamp i da se jave u prihvatne centre kako bi imali bolji smještaj. No, izbjeglice to većinom i dalje odbijaju. A humanitarni i higijenski uslovi u improviziranom kampu su sve gori. U šatorima je blizu 14 hiljada ljudi bez ikakvih uslova za život.