Pregled američko-kubanskih odnosa

Na kraju 19. stoljeća nakon špansko-američkog rata, Kuba je pripala Americi.Nedugo nakon toga dobila je nezavisnost, ali je ostala pod snažnim američkim uticajem.Sve do sredine 20. stoljeća bila je raj za američke preduzetnike i korporacije.  

Na kraju 19. stoljeća nakon špansko-američkog rata, Kuba je pripala Americi.
Nedugo nakon toga dobila je nezavisnost, ali je ostala pod snažnim američkim uticajem.
Sve do sredine 20. stoljeća bila je raj za američke preduzetnike i korporacije.