Maličbegović o primjeni sporazuma EU i Turske

U ponoć je na snagu stupio sporazum Evropske unije i Turske koji treba zaustaviti izbjeglički val prema Evropi.Uprkos tome, izbjeglice i dalje pristižu na grčke otoke.  U izbjegličkom kampu Idomeni je Nadina Maličbegović.

U ponoć je na snagu stupio sporazum Evropske unije i Turske koji treba zaustaviti izbjeglički val prema Evropi.
Uprkos tome, izbjeglice i dalje pristižu na grčke otoke. 

U izbjegličkom kampu Idomeni je Nadina Maličbegović.