Maličbegović o neizvjesnoj sudbini izbjeglica u Idomeniju

U ponoć je na snagu stupio sporazum Evropske unije i Turske koji treba zaustaviti izbjeglički val prema Evropi. Situacija u kampu Idomeni na grčko-makedonskoj granici gdje se nalazi više od 10.000 izbjeglica i dalje je nepromijenjena.Izbjeglice ne namjeravaju napustiti kamp, vjerujući da će Evropa već sutra poduzeti korake na rješavanju nastale situacije.  Iz kampa Idomeni […]
U ponoć je na snagu stupio sporazum Evropske unije i Turske koji treba zaustaviti izbjeglički val prema Evropi.
Situacija u kampu Idomeni na grčko-makedonskoj granici gdje se nalazi više od 10.000 izbjeglica i dalje je nepromijenjena.
Izbjeglice ne namjeravaju napustiti kamp, vjerujući da će Evropa već sutra poduzeti korake na rješavanju nastale situacije. 
Iz kampa Idomeni se javila Nadina Maličbegović.