Grci posao sele u Bugarsku

Ekonomska kriza u Grčkoj, a manji porezi u Bugarskoj sve više Grka navode da posao i kompanije sele u susjednu Bugarsku.Oživjela je i trgovina, pa Grci kod susjeda spajaju turizam i šoping.

Ekonomska kriza u Grčkoj, a manji porezi u Bugarskoj sve više Grka navode da posao i kompanije sele u susjednu Bugarsku.
Oživjela je i trgovina, pa Grci kod susjeda spajaju turizam i šoping.