Velike poteškoće osoba sa invaliditetom u Srbiji

Osobe sa invaliditetom odskoro mogu koristiti elektronsku „Mapu pristupačnosti”,  koja im pruža relevantne informacije o dostupnosti mjesta u Srbiji.  Na ovoj internetskoj stranici lica sa posebnim potrebama mogu dobiti informacije o pristupačnosti administrativnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, vjerskih i drugih objekata u Srbiji. Podaci koji se nalaze u mapi prikupljeni su uz pomoć građana, organizacija civilnog […]