Štrajkom glađu do otvaranja granica

Između12 i 14 hiljada ljudi i dalje čeka u kampu u Idomeniju, u nadi da će granica za njih biti otvorena. Ponovo su organizovali protest.  Prema informacijama UNHCR-a, do sada se više od 700 ljudi iz tog kampa prijavilo za program relokacije, iz cijele Grčke ukupno njih 1600.  Među njima je i 53-godišnji Nazim, izbjeglica […]