Kovačev o novim protestima u Idomeniju

Između12 i 14 hiljada ljudi i dalje čeka u kampu i Idomeniju, u nadi da će granica za njih biti otvorena.Ponovo su organizovali protest.Tamo je Nataša Kovačev.