Kovačev o odlasku izbjeglica iz Idomenija

Hiljade izbjeglica i dalje je blokirano na grčko-makedonskoj granici. Situacija u Idomeniju se pogoršava iz dana u dan. Grčke vlasti očekuju da će izbjeglice napustiti kamp u naredne dvije nedjelje. No, tek ih je oko 800 od ukupno 14.000 napustilo kamp. Oni koji ostaju nadaju se promjeni situacije nakon sljedećeg sastanka Evropske unije i Turske, […]

Hiljade izbjeglica i dalje je blokirano na grčko-makedonskoj granici. Situacija u Idomeniju se pogoršava iz dana u dan. Grčke vlasti očekuju da će izbjeglice napustiti kamp u naredne dvije nedjelje. No, tek ih je oko 800 od ukupno 14.000 napustilo kamp. Oni koji ostaju nadaju se promjeni situacije nakon sljedećeg sastanka Evropske unije i Turske, zakazanog za 17. mart. Usljed obilnih padavina, kamp je praktično pretvoren u blato. Mnoge izbjeglice su bolesne, a u kampu nedostaju voda, lijekovi, pokrivači i drva za potpalu.

Nataša Kovačev je u Idomeniju.