Izbjeglica u Grčkoj: Ne idemo u Njemačku da ležimo

Nekoliko hiljada izbjeglica danima je primorano da živi u autobusima na sjeveru Grčke, čekajući ulazak u Makedoniju.Na benzinskoj pumpi gdje su parkirani nemaju izbora osim kupovati suhu hranu iz jedinog marketa.Oni koji su ostali bez novca preživljavaju od sendviča koji im dijele volonteri. 

Nekoliko hiljada izbjeglica danima je primorano da živi u autobusima na sjeveru Grčke, čekajući ulazak u Makedoniju.
Na benzinskoj pumpi gdje su parkirani nemaju izbora osim kupovati suhu hranu iz jedinog marketa.
Oni koji su ostali bez novca preživljavaju od sendviča koji im dijele volonteri.