Uništavanje ćiriličnih saobraćajnih natpisa u Hercegovini

Posljednjih godina turizam u Hercegovini je u ekspanziji. Turistima u Širokom Brijegu nudi se upoznavanje sa historijskim blagom ovog kraja, kočerinskom pločom, sa natpisima isklesanim u kamenu staroćiriličnim pismom. Međutim, sjenu na ovaj turistički raritet baca sveprisutna pojava u Hercegovini, uništavanje ćiriličnih natpisa na saobraćajnim znakovima.

Posljednjih godina turizam u Hercegovini je u ekspanziji. Turistima u Širokom Brijegu nudi se upoznavanje sa historijskim blagom ovog kraja, kočerinskom pločom, sa natpisima isklesanim u kamenu staroćiriličnim pismom. Međutim, sjenu na ovaj turistički raritet baca sveprisutna pojava u Hercegovini, uništavanje ćiriličnih natpisa na saobraćajnim znakovima.