Novi početak za žene žrtve nasilja

Privremeno sklonište u sigurnim kućama uglavnom pronalaze žene – žrtve fizičkog ili psihičkog zlostavljanja.Stručnjaci, međutim, upozoravaju da osnovu svake od tih vrsta nasilja čini ekonomska zavisnost, koja ženu spriječava da napusti nasilnog partnera.Procjenjuje se da je svaka peta žena u Srbiji u takvoj situaciji. Sigurna kuća u Somboru pomaže im da se finansijski osamostale.