Napori za dostavljanje pomoći gladnim Sirijcima

Humanitarne organizacije i Ujedinjeni narodi pokušavaju dobiti pristup najteže pogođenim dijelovima Sirije kako bi isporučile pomoć hiljadama civila koji jedva preživljavaju.

Humanitarne organizacije i Ujedinjeni narodi pokušavaju dobiti pristup najteže pogođenim dijelovima Sirije kako bi isporučile pomoć hiljadama civila koji jedva preživljavaju.