Sirijska porodica u Sarajevu našla mir

Petogodišnji rat u Siriji natjerao je mnoge ljude da bježe iz domovine.Milioni su krenuli ka Zapadnoj Evropi, uglavnom ka Njemačkoj, ili zemljama Skandinavije.Međutim, jedna šestočlana porodica došla je u Bosnu i Hercegovinu, i tu su odlučili ostati.Donosimo njihovu priču.

Petogodišnji rat u Siriji natjerao je mnoge ljude da bježe iz domovine.
Milioni su krenuli ka Zapadnoj Evropi, uglavnom ka Njemačkoj, ili zemljama Skandinavije.
Međutim, jedna šestočlana porodica došla je u Bosnu i Hercegovinu, i tu su odlučili ostati.
Donosimo njihovu priču.