Ko uplaćuje najviše na jedinstveni račun BiH?

Od osnivanja uprave za indirektno oporezivanje u BiH, ta institucija na jedinstveni račun ubire porez na dodatnu vrijendost s cijelog prostora države.  Novac se Federaciji BiH i RS-u rapoređuje prema koeficijentima koje usuglašava upravni odbor.Koeficijent za Brčko distrikt prvobitno je nametnuo visoki predstavnik.  Kanton Sarajevo zatražio je analizu jer smatra da uplati više sredstava nego […]
Od osnivanja uprave za indirektno oporezivanje u BiH, ta institucija na jedinstveni račun ubire porez na dodatnu vrijendost s cijelog prostora države. 
Novac se Federaciji BiH i RS-u rapoređuje prema koeficijentima koje usuglašava upravni odbor.
Koeficijent za Brčko distrikt prvobitno je nametnuo visoki predstavnik. 
Kanton Sarajevo zatražio je analizu jer smatra da uplati više sredstava nego što se dobije u konačnoj raspodjeli.
Više detalja ima Emir Nuhanović.