Vojvođani se žale na visoke naknade za ododnjavanje

Na gotovo milion adresa građana Srbije stigao je zahtjev za plaćanje naknade za odvodnjavanje, i to za dvije godine, sa rokom otplate od 15 dana. Na ovaj namet građani Vojvodine su se još prije nekoliko godina žalili pokrajinskom ombudsmanu. To, ipak, ništa nije promijenilo.

Na gotovo milion adresa građana Srbije stigao je zahtjev za plaćanje naknade za odvodnjavanje, i to za dvije godine, sa rokom otplate od 15 dana. Na ovaj namet građani Vojvodine su se još prije nekoliko godina žalili pokrajinskom ombudsmanu. To, ipak, ništa nije promijenilo.