Vojvođani se žale na visoke naknade za ododnjavanje

Na gotovo milion adresa građana Srbije stigao je zahtjev za plaćanje naknade za odvodnjavanje, i to za dvije godine, sa rokom otplate od 15 dana. Na ovaj namet građani Vojvodine su se još prije nekoliko godina žalili pokrajinskom ombudsmanu. To, ipak, ništa nije promijenilo.