Veršić o izlaznosti na referendum u Italiji

U Italiji se održava referendum o ustavnoj reformi. Pravo glasa ima 46 i po miliona građana. Ukoliko bi se izmijenio ustav, najveće promjene doživio bi zakonodavni proces, odnosno više ne bi bilo potrebno da oba doma parlamenta glasaju o svim zakonima. Umjesto toga, 630 članova Doma zastupnika donosilo bi većinu zakona, a broj članova Senata […]