Otvaranja trotoara i semafora u godini iza nas

U 2016. godini,  novinari u regiji,  dobijali su, u najmanju ruku, iznenađujuće pozivnice političara. Svečano otvaranje semafora, parkinga, trotoara… samo su neki od neobičnih događaja na koje su pozivani novinari da o njima izvještavaju.