ISIL sistematski uništavao asirski grad

Iza grupe ISIL, po  pravilu ostaju srušeni historijski spomenici. Takvu sudbinu doživio je i jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Iraku, drevni grad Nimrud. Međutim, i nakon protjerivanja ISIL-a sa ovog područja ostaci tog asirskog grada su ugroženi.

Iza grupe ISIL, po  pravilu ostaju srušeni historijski spomenici. Takvu sudbinu doživio je i jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Iraku, drevni grad Nimrud. Međutim, i nakon protjerivanja ISIL-a sa ovog područja ostaci tog asirskog grada su ugroženi.