Zavod za statistiku RS-a objavio svoje rezultate popisa

Zavod za statistiku Republike Srpske objavio je svoje rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine. Razlikuju se od rezultata koje je u junu objavila državna Agencija za statistiku.