Sirija: Prekid vatre stupio na snagu u ponoć

Zaraćena strane primirje su postigle posredovanjem Rusije, Irana i Turske. Dokumenti koje su tri zemlje potpisale, osim prekida vatre podrazumijevaju i nastavak dijaloga. 

Zaraćena strane primirje su postigle posredovanjem Rusije, Irana i Turske.
Dokumenti koje su tri zemlje potpisale, osim prekida vatre podrazumijevaju i nastavak dijaloga.