Nakon raspada SSSR-a, Moskva se opet bori za dominaciju u svijetu

Sovjetski savez zvanično se raspao prije 25 godina, čime je okončana višedecenijska vladavina komunizma u toj zemlji. Odnosi Moskve i Washingtona do 1991. bili su burni i na momente neprijateljski, a to se nije znatno promijenilo. Pregled je pripremo Mike Hanna.