Radnici iz FBiH godinama čekaju isplatu dugova

Vlasti u Federaciji BiH našle su se u problemu – kako da radnicima iz javnog sektora isplate stotine miiliona eura – koje duguju po pravosnažnim presudama, a da ne oštete druge budžetske korisnike. Novca za oboje u budžetima nema, pa se pristupilo usvajanju novih zakona. Prema njima, mnogi neće dočekati izvršenje presuda.