Kontekst: Balkanska ljevica

Ima li političke ljevice na Balkanu i šta su joj ciljevi? Da li je i zašto nestala društvena briga o pojedincu u zemljama regiona? U kakvom su odnosu sa ljevicom komunizam, socijalizam i sekularizam? Pojam politička ljevica upotrebljava se za nekoliko revolucionarnih pokreta, od kojih su najpoznatiji anarhizam, komunizam i socijalizam. Ovaj pojam, međutim, definiše […]