Zeničani žele da dišu bez maske na licu

Za Hrvatsku, kao članicu Europske unije, vrijede sve odredbe Pariškog sporazuma, obvezala se provoditi mjere u okviru svojih EU obveza. Srbija je na putu ratifikacije tog dokumenta. Kao i Bosna i Hercegovina u kojoj se, na današnji dan svjetskih klimatskih promjena, hvale smanjenjem emisije stakleničkih plinova u sektoru otpada za 17%.