Aukcija vozova u Srbiji

Državno preduzeće Srbija voz prodalo je šest od ponuđena 372 rashodovana vagona, koliko ih je stavilo na licitaciju. Ipak, Željeznice namjeravaju na isti način kupcima ponuditi i više od stotinu starih lokomotiva, nadajući se da će se na taj način osloboditi neupotrebljivih vozova, koji godinama zapušteni stoje na prugama.