Debitne kartice za sirijske izbjeglice

Međunarodne humanitarne agencije u Libanu sirijskim su izbjeglicama počele dijeliti debitne kartice. Ideja je omogućiti da pomoć do izbjeglica dođe u što kraćem vremenu.   

Međunarodne humanitarne agencije u Libanu sirijskim su izbjeglicama počele dijeliti debitne kartice.
Ideja je omogućiti da pomoć do izbjeglica dođe u što kraćem vremenu.