Brodske olupine iz Drugog svjetskog rata na otpadu

U Indoneziji je pokrenuta istraga kojom bi se utvrdilo šta se dogodilo sa šest brodskih olupina iz Drugog svjetskog rata. Britanski i nizozemski ratni brodovi potopljeni su u borbama s japanskim snagama 1942. godine. Lokacija na kojoj su potonuli proglašena je historijskim spomenikom.  

U Indoneziji je pokrenuta istraga kojom bi se utvrdilo šta se dogodilo sa šest brodskih olupina iz Drugog svjetskog rata.
Britanski i nizozemski ratni brodovi potopljeni su u borbama s japanskim snagama 1942. godine.
Lokacija na kojoj su potonuli proglašena je historijskim spomenikom.