Rijekama ka Zapadu – 1. epizoda

Ovaj serijal je neispričana priča o stvaranju modernog svijeta kakvog danas poznajemo. Vodi nas kroz historiju nastanka, rasta i propasti mnogih civilizacija širom svijeta: od zore čovječanstva do početaka poljoprivrede u Gobekli Tepi u Catal Hoyuku te prvih gradova i carstava Mezopotamije, u osvit čovječanstva između rijeka Eufrata i Tigrisa koji se smatraju kolijevkom civilizacije…

Ovaj serijal je neispričana priča o stvaranju modernog svijeta kakvog danas poznajemo.
Vodi nas kroz historiju nastanka, rasta i propasti mnogih civilizacija širom svijeta: od zore čovječanstva do početaka poljoprivrede u Gobekli Tepi u Catal Hoyuku te prvih gradova i carstava Mezopotamije, u osvit čovječanstva između rijeka Eufrata i Tigrisa koji se smatraju kolijevkom civilizacije…