Žrtve ratnih zločina konačno dobile pravo na plaćenog advokata

U Bosni i Hercegovini u oktobru je usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Cilj je da se svim građanima omogući jednako pravo na adekvatnu pravnu pomoć i pravedno suđenje. Ovim Zakonom su i žrtve ratnih zločina konačno dobile pravo na plaćenog advokata. Do sada ga, za razliku od optuženih za ratne zločine, nisu imali.

U Bosni i Hercegovini u oktobru je usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Cilj je da se svim građanima omogući jednako pravo na adekvatnu pravnu pomoć i pravedno suđenje. Ovim Zakonom su i žrtve ratnih zločina konačno dobile pravo na plaćenog advokata. Do sada ga, za razliku od optuženih za ratne zločine, nisu imali.