Jednima otpad, drugima šansa za profit

Svaki stanovnik Kosova u prosjeku dnevno proizvede oko 600 grama otpada. Godišnje se na deponijama Kosova odloži blizu 400 hiljada tona smeća, od kojeg se veliki dio može reciklirati. Suočeni sa velikom stopom nezaposlenosti, sve se više građana bavi prikupljanjem, sortiranjem i pakovanjem otpada za reciklažu, iz Prištine javlja Avni Ahmetaj.

Svaki stanovnik Kosova u prosjeku dnevno proizvede oko 600 grama otpada. Godišnje se na deponijama Kosova odloži blizu 400 hiljada tona smeća, od kojeg se veliki dio može reciklirati. Suočeni sa velikom stopom nezaposlenosti, sve se više građana bavi prikupljanjem, sortiranjem i pakovanjem otpada za reciklažu, iz Prištine javlja Avni Ahmetaj.