Djeca najteže pogođena humanitarnom situacijom u Iraku

Djeca su najteže pogođena humanitarnom situacijom u Iraku, koja se sve više pogoršava. Brojne organizacije čine sve kako bi pomogle raseljenoj djeci, koja nose psihičke i fizičke ožiljke . Jedan od kampova posjetio je i naš novinar.

Djeca su najteže pogođena humanitarnom situacijom u Iraku, koja se sve više pogoršava. Brojne organizacije čine sve kako bi pomogle raseljenoj djeci, koja nose psihičke i fizičke ožiljke . Jedan od kampova posjetio je i naš novinar.