Hiljade izbjeglica i dalje dolaze u Srbiju

Više od 6.000 izbjeglica i migranata trenutno je u Srbiji. Iako je balkanska ruta prekinuta, uz pomoć krijumčara i dalje mnogi ulaze u ovu državu. Uz cijenu od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura, riskiraju ilegalni prelazak granice. Iako bi rado nastavili ka zapadu Europe, one koje policija uhvati prebacuju u prihvatne centre na jugu […]

Više od 6.000 izbjeglica i migranata trenutno je u Srbiji. Iako je balkanska ruta prekinuta, uz pomoć krijumčara i dalje mnogi ulaze u ovu državu. Uz cijenu od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura, riskiraju ilegalni prelazak granice. Iako bi rado nastavili ka zapadu Europe, one koje policija uhvati prebacuju u prihvatne centre na jugu Srbije. Zoran Kosanović.