Vukovar i dalje čeka na interkulturne škole

Od oko 22.000 učenika u vukovarskim školama, njih 2250 pohađa nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Tako je posljednje dvije decenije. Već 13 godina radi se na ideji zajedničke, interkulturne škole. No, ministri i lokalna vlast se mijenjaju a djeca se i dalje dijele na srpske i hrvatske razrede.   

Od oko 22.000 učenika u vukovarskim školama, njih 2250 pohađa nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
Tako je posljednje dvije decenije. Već 13 godina radi se na ideji zajedničke, interkulturne škole.
No, ministri i lokalna vlast se mijenjaju a djeca se i dalje dijele na srpske i hrvatske razrede.