Blokirano 500 predmeta javnih nabavki u BiH

Više od 500 predmeta javnih nabavki u BiH je blokirano već tri godine, zbog uloženih žalbi. Predmeti su blokirani upravo u instituciji koja je sve trebala riješiti – Uredu za razmatranje žalbi. Pitanje tko je za što nadležan dovelo je do situacije u kojoj BIH krši ljudska prava a može pretrpjeti i financijske štete. Više […]

Više od 500 predmeta javnih nabavki u BiH je blokirano već tri godine, zbog uloženih žalbi. Predmeti su blokirani upravo u instituciji koja je sve trebala riješiti – Uredu za razmatranje žalbi. Pitanje tko je za što nadležan dovelo je do situacije u kojoj BIH krši ljudska prava a može pretrpjeti i financijske štete. Više u priči Ivana Pavkovića.