Policija uklonila izbjeglički kamp u Parizu

Francuska policija uklonila je kamp u Parizu u kojem je živjelo 500 izbjeglica, uglavnom iz Afganistana. Iako su najavili samo provjeru dokumentacije i uvjeta u kojima žive, kamp je uklonjen. Ostanak u ovoj zemlji upitan je za bivše stanovnike kampa. Prepušteni su sami sebi, bez prava glasa i osnovnih uvjeta za život.