Izbjeglice iz Calaisa traže nove smještaj

Izbjeglice u Francuskoj, koje su živjele u kampu u Calaisu, poznatom kao Džungla, sada su prisiljene da traže nova mjesta na kojima će živjeti, makar privremeno. Jedno od njih, u Parizu, posjetio je reporter Al Jazeere.