Libanu prijeti ekološka katastrofa

Najduža rijeka u Libanu suočava se sa ekološkom katastrofom. Rijeka Litani 140 kilometara duga toliko je zagađena da je Svjetska banka najavila  da će pozajmiti 55 miliona dolara libanskoj vladi za njeno čišćenje i sprječavanje daljeg zagađenja. Međutim, ekolozi upozoravaju da vlada nema plan za rješavanje ovog problema.