Pritužbe na rad policije u Srbiji

U posljednjih godinu i po, na rad policije u Srbiji žalilo se 770 građana. Pritužbe stižu u Kancelariju ombudsmana, a najčešće se odnose na prekoračenje ovlaštenja pripadnika MUP-a i sporost u radu administracije. Istraživanje nevladinih organizacija pokazalo je da 44 posto građana nema povjerenja u MUP, dok Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju ocjenjuje kako […]