Split: Pokazna vježba prihvata nelegalnih migranata

U splitskoj vojnoj luci Lora održana je pokazna vježba koju je organiziralo Ministarstvo unutrašnjih poslova u povodu početka rada nove Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, koja je zamijenila Frontex. Tijekom vježbe prikazano je na koji način MUP, u suradnji s oružanim snagama i Frontexom, postupa u situacijama prihvata većeg broja nezakonitih migranata, te […]

U splitskoj vojnoj luci Lora održana je pokazna vježba koju je organiziralo Ministarstvo unutrašnjih poslova u povodu početka rada nove Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, koja je zamijenila Frontex. Tijekom vježbe prikazano je na koji način MUP, u suradnji s oružanim snagama i Frontexom, postupa u situacijama prihvata većeg broja nezakonitih migranata, te u slučaju terorističke prijetnje.