Stevanović: Ugrožavanje života građana Kantona i Federacije

U Liječničkoj  komori Kantona Sarajevo podržavaju reformu zdravstvenog sustava, koja će se obaviti po procedurama.Upozoravaju da način na koji je u reforme krenula vlada FBiH i Kantona nije dobar.

U Liječničkoj  komori Kantona Sarajevo podržavaju reformu zdravstvenog sustava, koja će se obaviti po procedurama.
Upozoravaju da način na koji je u reforme krenula vlada FBiH i Kantona nije dobar.